Συνεντεύξεις

ΣΕΠ 24

Στυτική δυσλειτουργία: Σοβαρές οι ψυχολογικές της επιπτώσεις

Athens Voice

Οι επιπτώσεις τις στυτικής δυσλειτουργίας τόσο στους άνδρες όσο και στις συντρόφους τους είναι πολύ σοβαρές και σύμφωνα με μελέτες, η αδυναμία επίτευξης καλής στύσης για σεξουαλική πράξη έχει ψυχολογικές επιδράσεις.

ΑΥΓ 10

Στυτική δυσλειτουργία: Δείκτης υποκείμενης καρδιαγγειακής νόσου

Kontra

Τηλεοπτική συνέντευξη που εστιάζει στη στυτική δυσλειτουργία: αίτια,διάγνωση και αποτελεσματικοί τρόποι αντιμετώπισης. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην πρωτοποριακή θεραπεία των κρουστικών κυμάτων.