ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΑΥΤΟΔΙΑΓΝΩΣΗΣ

IIEF-5 Διεθνές Ερωτηματολόγιο Στυτικής Δυσλειτουργίας

Αποτελείται από 5 ερωτήσεις με κλίμακα από το 1 εως το 5. Επιλέξτε την απάντηση που περιγράφει καλύτερα την κατάστασή σας.

IPSS Διεθνής Βαθμολογία Συμπτωματολογίας του Προστάτη

Αποτελείται από 8 ερωτήσεις,7 που αφορούν συμπτώματα και 1 που αφορά ποιότητα ζωής. Επιλέξτε την απάντηση που περιγράφει καλύτερα την κατάστασή σας.

PEDT Διαγνωστικό Εργαλείο Πρόωρης Εκσπερμάτισης

Αποτελείται από 5 ερωτήσεις με κλίμακα από το 0 εως το 4. Επιλέξτε την απάντηση που περιγράφει καλύτερα την κατάστασή σας.