• άγαλμα στο ιατρείο
  • η κλινική εξέταση και το ιστορικό
  • urologie

Ακόμα και στη σημερινή εποχή της ταχύτατης τεχνολογικής προόδου και των εφαρμογών της στην Ιατρική επιστήμη, παραμένει σημαντικό αυτό που διαχρονικά θα είναι σπάνιο. Η άσκηση της Ιατρικής με βάση την άρτια επιστημονική κατάρτιση και με αναφορά την ολιστική προσέγγιση του ασθενούς. Για το λόγο αυτό παραμένει πάντα επίκαιρη η ρήση του πατέρα της Ιατρικής Ιπποκράτη.

" ουκ ένι ιατρικήν είδέναι, όστις μη οίδεν ό τι εστίν άνθρωπος "
" Είναι αδύνατο να ξέρει την ιατρική, αυτός που δεν ξέρει ακριβώς τι είναι ο άνθρωπος "

Σημαντικές Πληροφορίες